Aria     Lied

 Citer    Soort snaarinstrument dat tokkelend bespeeld wordt.

 Cantate  Zangstuk voor een of meer stemmen met begeleiding.

Compositie   Door een componist geschreven muziekstuk.

 Duet    Tweestemmig muziekstuk.

 Hoogmis     Plechtige, gezongen mis, die vooral op zon- en feestdagen wordt gevierd.

 Klavecimbel    Voorloper van de piano.

Mis      In een mis zijn de vijf vaste delen uit de katholieke kerkdienst: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei op muziek gezet. De mis was oorspronkelijk dan ook bedoeld voor in de kerk. Tegenwoordig worden missen meestal in de concertzaal uitgevoerd.

 Oratorium   Een oratorium is een compositie voor solisten, koor en orkest. In een oratorium wordt altijd een verhaal verteld, dat meestal uit de bijbel komt. De solisten vertolken de personages. Soms is er ook een verteller. Het koor kan verschillende rollen spelen, en levert vaak commentaar. In een oratorium wordt niet geacteerd en er is geen decor. Ook de popmuziek kent oratoriums, bijvoorbeeld het Liverpool Oratorio van Paul McCartney.

 Ouverture     Instrumentale inleiding van een muziekwerk.

Passie Als een componist een muziekwerk schrijft over de laatste dagen uit het leven van Jezus, heet zo'n werk een passie. In een passie wordt het verhaal verteld door de evangelist. Naast de evangelist is er een zanger die de rol van Jezus vertolkt, en zijn er een aantal zangers die aria's zingen. Het koor speelt onder andere de rol van het joodse volk. Het geheel wordt begeleid door een orkest.

Requiem Met het woord Requiem wordt de katholieke mis voor de gestorvenen bedoeld. Als de mis wordt gezongen in het Latijn, wat meestal het geval is, zijn de woorden requiem aeternam - eeuwige rust, de eerste woorden die gezongen worden. Een requiem is minder gebonden aan vaste delen dan een gewone mis.

 Symfonie    Meerdelige compositie voor groot orkest

Te Deum  Een Te Deum is een lofzang gericht aan God en Christus. De eerste drie woorden luiden: Te deum laudamus, U, god, loven wij. Traditioneel wordt een Te Deum op feestdagen en bij dankdiensten gezongen.

Vesper   Katholieke kerkdienst die om zes uur 's avonds wordt gehouden. Een vesper bestaat uit een aantal vaste gebeden, vijf vaste psalmen en een lofzang van Maria oftewel een Magnificat.